The SoulSeries

by Trista Quirk

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

166 Comments

Reply RamonSpula
5:18 PM on January 17, 2022 
[IMAGE]Over the years of independence, the institute has trained more than 13000 physicians (including 800 clinical interns, 1116 masters, 200 postgraduates and 20 doctoral students) in various directions.

870 staff work at the institute at present,] including 525 professorial-teaching staff in 55 departments, 34 of them are Doctors of science and 132 candidates of science. 4 staff members of the professorial-teaching staff of the institute are Honoured Workers of Science of the Republic of Uzbekistan, 3 ??“ are members of New-York and 2 ??“ members of Russian Academy of Pedagogical Science.

The institute has been training medical staff on the following faculties and directions: Therapeutic, Pediatric, Dentistry, Professional Education, Preventive Medicine, Pharmacy, High Nursing Affair and Physicians??™ Advanced Training. At present] 3110 students have been studying at the institute (1331 at the Therapeutic faculty, 1009 at the Pediatric, 358 at the Dentistry, 175 students at the Professional Education Direction, 49 at the faculty of Pharmacy, 71 at the Direction of Preventive Medicine, 117 ones study at the Direction of High Nursing Affair).

Today graduates of the institute are trained in the following directions of master's degree: obstetrics and gynecology, therapy (with its directions), otorhinolaryngology, cardiology, ophthalmology, infectious diseases (with its directions), dermatovenereology, neurology, general oncology, morphology, surgery (with its directions), instrumental and functional diagnostic methods (with its directions), neurosurgery, public health and public health services (with its directions), urology, narcology, traumatology and orthopedics, forensic medical examination, pediatrics (with its directions), pediatric surgery, pediatric anesthesiology and intensive care, children's cardiology and rheumatology, pediatric neurology, neonatology, sports medicine.

The clinic of the institute numbers 700 seats and equipped with modern diagnostic and treating instrumentations: MRT, MSCT, Scanning USI, Laparoscopic Center and others.

There are all opportunities to carry out sophisticated educational process and research work at the institute.

Source:
https://adti.uz/tuzilma/fakultetlar/
Medical Institute of CIS

Tags:
Medical Institute of CIS
medical institute how much
military faculty of the medical institute
medical library
Reply JaneSnaricadbc
12:29 AM on January 17, 2022 
XEvil-najlepsze narz?dzie do rozwi?zywania captcha z nieograniczon? liczb? rozwi?za?, bez ogranicze? liczby w?tków i najwy?sz? precyzj?!
XEvil 5.0 obs?uguje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

1.) Elastycznie: mo?esz dostosowa? logik? dla niestandardowych captchas
2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naci?nij 1 przycisk - i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, oko?o 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i oko?o 5...8 sekund dla ReCaptcha-3

Mo?esz u?ywa? XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania hase?, dowoln? aplikacj? analityczn? lub dowolnym niestandardowym skryptem:
XEvil obs?uguje wi?kszo?? znanych us?ug anty-captcha API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w YouTube "XEvil", aby uzyska? wi?cej informacji
Czytasz to - to dzia?a! ;)))

P.S. Nowy XEvil 6.0 z?amie hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha Enterprize
Reply AndreElami
11:48 AM on January 16, 2022 
????? }
Reply frisör mora drop in
2:39 AM on January 16, 2022 
Great website. Lots of useful information here. I'm sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you to your effort! frisör mora drop in viasis.sewomabest.com/map10.php
Reply HaroldWag
6:25 PM on January 15, 2022 
best foursome ever
url=w.louprice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://po
rnbaby.cyou/cougar/breasts-my-body-science-hardcover.php says...

breasts my body science hardcover
url=ascend-pd.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://po
rnbaby.cyou/ass-fingering/big-ass-mature-anal-tube.php says...

big ass mature anal tube

This one just loves cock.
wow wow wow xxx
Reply Gregorywrady
2:13 AM on January 14, 2022 
Na czym polega wycena nieruchomo?ci?
Aby odpowiednio wyceni? nieruchomo??, nale?y u?y? pod pomoc ma?o znacz?cych elementów. Mi?dzy osobistymi stanowi wi?c lokalizacja i stopie? mechaniczny i wizualny mieszkania. Jednocze?nie w opisie warto zaznaczy?, spo?ród którego roku istnieje dom dodatkowo na które strony ?wiata wychodz? okna.

Mo?e ci? zainteresowa? Inwestowanie pieni?dzy w nieruchomo?ci Szczecin
Rzeczoznawca bierze tak?e pod opiek? dost?p do komunikacji publicznej a poziom rozwoju infrastruktury. Kolosalne uznanie obejmuje i ilo?? ?ycia a uk?ad danych pomieszcze?. Elementy ostatnie w relacji od bie??cych potrzeb rynkowych mog? ogranicza? lub podwy?sza? cena nieruchomo?ci. Na dowód w nowych latach, odnotowano popyt na ?ycia dwupokojowe z zapisem kuchennym. Klienci przeznaczali je wy??cznie ch?tniej ni? trzypokojowe z osobn? kuchni?, pomimo i? warto?? w obydwu faktach by?a to?sama.

Wycena bycia przez rzeczoznawc?
Wycena nieruchomo?ci uzyskana z eksperta jest przyjmowana za najbardziej realn? oraz rzeteln?. Stworzone stanowi aktualne obecnym, ?e lekarz zajmuje pod uwag? liczne czynniki zajmuj?ce swego goszczenia, gdzie potem s? one badane do teraz panuj?cej sprawie na zbytu. Warto zaznaczy?, ?e wycena rzeczoznawcy istotna jest rok.

Ze sensu na bie??ce, ?e us?uga skup udzia?ów nieruchomo?ci przez specjalist? jest pomoc? p?atn?, wielu w?a?cicieli mieszka? nie ch?tnie z niej u?ywa. Oraz potrzebujemy si? umówi? z twarz?, która sprawdzi nasze pomieszczenia. Na jedn? wycen? trzeba tak?e poczeka?. Pe?ne obecne sk?adniki powoduj?, ?e dzisiaj w?a?ciciele mieszka? zdecydowanie ?atwo si?gaj? z alternatywnych mo?liwo?ci okre?lenia warto?ci posiadanej nieruchomo?ci.

Je?li postanowimy si? ze skorzystania z us?ug specjalisty, nale?y ustali? nie tylko sposób nieruchomo?ci, jednak dodatkowo cel sporz?dzenia kosztorysu. Nast?puje ostatnie z faktu, ?e nowe elementy wybierane s? pod opini? w sukcesu przeliczania warto?ci spadku, a przysz?e do transakcji mieszkania. S? wi?c znaczne miary te zabieraj? si? na ostateczn? cen? bycia. Od aktualnego, do których celów uk?adana jest wycena, zale?y te?, ile damy za pomoc.

czytaj wiecej
url=https://www.bitmap-brothers.pl/ says...
https://www.bitmap-brothers.pl/
Reply KevinUnola
9:43 AM on January 13, 2022 
????? ???? https://ebuha.vip/ ????? ????????????? ?????? ???????

??????? ????? https://ebuha.vip/categories/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B
%D0%B5/

url=http://rakuaffili.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/hello-worl
d/#comment-12960 says...

????? ??????? ?????? ? ??????

url=https://it.swashvillage.org/article/the-murder-of-sharon-tat
e-2#comments says...

????? ?????? ???? ???????

url=https://stage.digitalstorytellinglab.com/a-brief-history-of-
the-45/#comment-232333 says...

????????? ???????? ?????

url=https://therese.jp/pages/3/step=confirm/b_id=41/r_id=1/fid=b
509161568b50bc7892147d07260cd3c says...

????? ?????? ???????

url=https://gunaydin-mesajlari.com/200-dogum-gunu-dilek-ve-mesaj
i#comment-131404 says...

??????? ???????? ????? ? ?????

url=https://solidarite.fondationaphp.fr/projects/coronavirus-et-
nos-soignants#comment says...

???????? ????? ????? ??????

url=http://craftserver.pl/Temat-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%
D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%8
2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BC says...

????? ?????? ??????? ???

url=http://miterrapack.com/hello-world/#comment-1712 says...
????? ? ?????? ?????? ????

url=https://maryporthistory.webs.com/apps/guestbook/ says...
???? ???? ????? ????

url=http://personalizedtrials.org/forums/topic/%d0%b4%d0%b5%d0%b
2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d
0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be/ says...

??????? ? ?????? ?????

6a1_041
Reply MichaelmoP
6:14 PM on January 11, 2022 
??????? ??????? https://davalka.pro/ ????? ??????? ????????

??????? ?????? ??????? ???? https://davalka.pro/categories/%D0%A1+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0
%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC/

url=https://jean-sattelfeld.com/2018/03/16/hello-world/#comment-5515 says...
???? ????? ?????? ?? 50 ???

url=https://hejmmatilda.blogg.se/2016/march/det-var-en-gang-ett-
ruccola-blad.html says...

????? ?????? ????

url=https://adyghe.ru/menu/istoriya-roda-1/berovy/ says...
????? ??????? ?? ???????

url=https://shb.skku.edu/stat/menu_5/comm_02.jsp?mode=view&comme
nt.offset=96790&article_no=96591&board_wrapper=%2Fstat%2Fmenu_5%2
Fcomm_02.jsp&pager.offset=0&board_no=591 says...

????? ??????? 16

url=https://bsskomputer.com/tips-untuk-membeli-laptop-baru/#comment-792 says...
????? ????? ??????? ???????

url=https://turyareba.webs.com/apps/guestbook/ says...
??????? ????? ? ????? ?????????

url=https://manuelmarino.com/blog/new-album-lost-island/#comment-215966 says...
??????? ????????? ????? ????? ???

url=https://www.annemariehannacpa.com/clientportal.php says...
??????? ??????? ????? ??????

url=https://29dama-2.blog.ss-blog.jp/2022-01-10?comment_success=
2022-01-10T02:41:48&time=1641750108 says...

??????? ?????????? ????? ??????

url=https://aomoriman.blog.ss-blog.jp/2022-01-09?comment_success
=2022-01-09T22:06:29&time=1641733589 says...

??????? ??????? ?????

40b70c5
Reply WheelNus
1:17 AM on January 11, 2022 
leona porn onision porn pedicure porn porn video for women popular anime porn brazilian bbw porn black female bodybuilder porn slimewave porn sex porn live british male porn star gay porn serviced big tits porn tube husband sleeping porn spectrophilia porn porn gay daddy
url=http://donkadet.ru/ says...
restaurants porn
naive porn erotic hypnosis porn skirt porn videos free porn woman gay porn paddy o brian taylor bow porn exploited moms porn free 6k vr porn porn hub big boobs goth charlotte porn carmen masters porn young desi porn lesbian best porn bodybulider porn exploited black teens porn
url=http://sharksol-7380.ru/ says...
teen rape fantasy porn
large boobs porn maids porn jean val jean porn gnc anabolic steroids moom porn educational porn porn husband pet sex porn animal porn hentai mira grey porn bodybuilder gay porn marco rivera porn porn rape games asian lesbian strapon porn towel porn
url=http://pippkro.ru/ says...
katherine salom porn
melissa debling porn nipple porn gif love lilah porn resus porn free emo porn vidoes ravin porn crawling porn black friend porn elfiex porn cervix penetration porn ebony casting porn swallowing porn angela amore porn best black porn video girls do porn e387
url=http://www.zsproc.ru/ says...
uncensored chinese porn
2021 porn videos women crucified porn zeina heart porn cameltoe pussy porn zuzka light porn jenna presley porn isis nile porn tight clothes porn formal porn lola james porn farrah dahl porn 4k uhd porn squigly porn incents porn why is porn addictive
url=https://sor64.ru/ says...
best snapchat porn
alahna ly porn swinging couples porn apollo phoenix porn party porn tube mr 18 porn fucking machine porn porn star feet pst porn forced impregnation porn captions porn arb big tits smoking porn porn star tori black alexis texas porn gifs best mom son porn porn gif riding fog porn pittsburgh porn futaba porn extreme granny porn pink label porn dad and stepdaughter porn sissified porn megane porn indian maid porn porn belladonna cute milf porn skirts porn weird science porn porn monkey hot futa porn hd ladyboy porn dave marshall porn anuskatzz porn julie skyhigh porn porn screensaver free bbw teen porn cum dumpster porn latina american porn prepubescent porn porn free mature porn hd tubes elizabeth gillies porn mexica porn oedipus porn bondage porn billie eilish fake porn whats your porn name jenna jameson free porn videos home made amateur porn gay porn big black cocks which of the following statements about anabolic steroids is false? czech bitch porn allison williams porn columbian girl porn coil porn
Reply GeorgeBog
3:25 AM on January 8, 2022 
???????? ?????????? ????? https://stojak.club/ ????? ? ?????? ?????????

????? ????? ????????????? ?????? ????????? https://stojak.club/categories/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%
B8/

url=https://okopny.ru/?cf_er=_cf_process_61d8144e9504a says...
????? ??????? ???????? ?????

url=https://paste42.de/19321/_____ says...
??????? ???????? ????? ??????? ????????

url=https://blabbathehutt.net/inilah-cara-main-judi-dominoqq-aga
r-tak-mudah-dikalahkan-oleh-bandar-dan-lawan/#comment-4198 says...

????? ??????? ? ??????? ?????? ?????

url=https://redband.site/vangomajzer-300-trinadczatyj-tur/#comment-83436 says...
????? ????????? ???????? ???????

url=https://radiotrombetas.com.br/tire-sua-duvida-participe/?duv
ida=feita says...

???? ????? ???????? ?????? ?????????

url=https://akio.way-nifty.com/ja/2018/03/313-e301.html says...
??????? ??????? ? ???????? ?????

url=https://gatewaymotel.info/#m99 says...
??????? ??????? ????? ???????? ?????????

url=https://puzzleit.ru/forum/collection/42193 says...
???????? ??????? ????? ? ??????

url=http://net-pier.biz/chao/notebook2/notebook2.cgi/ZOBBxaYVGft
KvoYu says...

????? ???????? ????

url=https://www.garycoelho.com/2021/07/24/hello-world/#comment-1890 says...
???????? ????? ???????

f651d9d